ตัววิ่ง

... รถวิ่งส่งแกง ไม่ได้ไว้แซงใคร ...

ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว

 ชื่อ นาย โยธิน   ใจแก้ว
 เกิดเมื่อ  วันที่30  กันยายน 2542
 อาศัยอยูบ้านเลขที่ 94 หมู่ 1 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เป็นบุตรคนที่1 มีพี่น้องทั้งหมด2คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น